Dostęp do informacji publicznej

I. Dostęp do Informacji Publicznej:

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie, jednakże prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na:

  • ochronę informacji niejawnych (tajemnicy państwowej i służbowej),
  • ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych,
  • ochronę prywatności osoby fizycznej,
  • ochronę tajemnicy przedsiębiorcy.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie, w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
  • udostępniania materiałów dokumentujących z posiedzeń organów władzy.
Podpisał: Tomasz Trojnacki
Dokument z dnia: 01.12.2020
Dokument oglądany razy: 3 226
Opublikował: Tomasz Trojnacki
Publikacja dnia: 01.12.2020, 20:49
Wydruk ze strony: bip.spcmolas.pl z dnia: 21.06.2024 06:53:56