Zapraszamy do załatwiania spraw poprzez platformę ePUAP wypełniając formularz pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Adres skrzynki podawczej

/SPCmolas/SkrytkaESP

Formularz pisma ogólnego

Informacja

Podmioty realizujące zadania publiczne obowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą. Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a  widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem https://epuap.gov.plPrzy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Pa?"stwo każdą sprawę należącą do kompetencji szkoły.

Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie w formie pisma ogólnego do podmiotu.

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.


Opublikował: Tomasz Trojnacki
Publikacja dnia: 01.12.2020, 22:02
Dokument oglądany razy: 3 191
Podpisał: Tomasz Trojnacki
Dokument z dnia: 01.12.2020