Tryb załatwiania spraw

  1. Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
  2. Korespondencję można kierować drogą pocztową lub elektroniczną.
  3. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
  4. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
  5. Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00.


Opublikował: Tomasz Trojnacki
Publikacja dnia: 01.12.2020, 20:43
Dokument oglądany razy: 2 373
Podpisał: Tomasz Trojnacki
Dokument z dnia: 01.12.2020