Prawo lokalne

Statut Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie Statut Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Program wychowawczo - profilaktyczny Program wychowawczo - profilaktyczny
Regulamin działalności rady pedagogicznej Program wychowawczo - profilaktyczny
Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania
Procedura monitorowania podstawy programowej w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie Procedura monitorowania podstawy programowej w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Regulamin zwalniania nauczycieli lub ograniczenia etatu z przyczyn organizacyjnych obowiązujący w Szkole Podstawowej im prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie Regulamin zwalniania nauczycieli lub ograniczenia etatu z przyczyn organizacyjnych obowiązujący w Szkole Podstawowej im prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Szkole Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w Szkole Podstawowej im prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w Szkole Podstawowej im prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Instrukcja zabezpieczania pomieszczeń szkoły Instrukcja zabezpieczania pomieszczeń szkoły
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w związku z pozyskiwaniem danych osobowych Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób upoważnionych przez rodziców/prawnych opiekunów, do odbioru ich dzieci ze szkoły Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób upoważnionych przez rodziców/prawnych opiekunów, do odbioru ich dzieci ze szkoły
Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci oraz dla samych uczniów biorących udział w konkursach, zawodach itp. organizowanych przez Szkołę Podstawową im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci oraz dla samych uczniów biorących udział w konkursach, zawodach itp. organizowanych przez Szkołę Podstawową im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Opublikował: Tomasz Trojnacki
Publikacja dnia: 05.03.2021, 20:00
Dokument oglądany razy: 2 182
Podpisał: Tomasz Trojnacki
Dokument z dnia: 01.12.2020